Etický kodex výměnných lovů

 

Etický kodex je soubor zásad a pravidel, podle kterých má probíhat lovecká výměna.

1.              Každý účastník lovecké výměny se zavazuje, že lovecká výměna bude probíhat v souladu s právními předpisy a zákony platnými na území hostitele a podle místních loveckých tradic.

2.              Lovecká výměna neprobíhá na komerční bázi systémem lov za peníze. Cílem je možnost nabídnout lov jinému lovci formou vzájemné výměny.

3.              Hostitel vytvoří adekvátní a přiměřené podmínky, které budou před loveckou výměnou vzájemně dohodnuté jejími účastníky: vhodné ubytování, strava, doprava v průběhu lovu, případná dopravu na místo určení (letiště, vlaková stanice, apod.) při příjezdu a odjezdu. Hostitel, po vzájemné předcházející dohodě, dopředu zabezpečí nebo pomůže zabezpečit všechny potřebné dokumenty a povolení k lovu, pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu lovu, případný vývoz trofeje a pod.

4.              Hostitel se bude snažit umožnit hostu v dohodnutém termínu zabezpečit úspěšný lov.

5.              Lovecký host se zavazuje, že se po dobu pobytu a lovu bude řídit pokyny hostitele. Před uskutečněním výměny poskytne hostitelovi na požádání všechny potřebné informace a nutné osobní údaje, předloží požadované doklady: lovecký lístek, zbrojní průkaz, pojistku zodpovědnosti apod.

6.              Předmětem lovecké výměny může být zejména lov dopředu dohodnutého druhu a pohlaví zvěře, jejich dopředu dohodnutý počet, úlovek s  dohodnutou bodovou hodnotou trofeje nebo úlovek s požadovaným věkem (věkovou třídou).

7.              Za neuskutečněnou loveckou výměnu se považuje zejména, když hostovi nebylo umožněno ve stanoveném čase ulovení dohodnuté zvěře, pokud se její účastníci nedohodli jinak. Podmínky, za jakých je hostitel povinen umožnit opakování případného neúspěšného lovu, je potřebné dohodnout dopředu.

8.              V případě hrubého porušení etického kodexu jedním z účastníků, může být výměna jednostranně zrušena.

Načítám data...